TEHNIČKI OPIS STAMBENE ZGRADE BHB

Stambena zgrada projektirana je prema projektnom zadatku i u skladu sa prostornim planom i važećim propisima i standardima za ovu vrstu građevina.

Za izgradnju stambene zgrade izdana je lokacijska dozvola pod brojem: Klasa: UP/1-350-05/18-001/159; Ur.br.251-13-21-1/032-18-6 od 27.09.2018.g.

Stambena zgrada nalazi se na novo formiranoj katastarskoj čestici br. 6809/1 k.o. Centar.

OPIS STAMBENOG DIJELA ZGRADE I ZAJEDNIČKIH PROSTORA

Stambena zgrada na Branimirovoj ulici sastoji se od dvije podzemne etaže, prizemlja sa dva poslovna prostora, te 8 nadzemnih stambenih etaža. Karakteristična etaža svakog od osam katova broji maksimalno 12 stambenih jedinica Stanovi će biti izvedeni u kvadraturi od 45 m2 do 75m2 ili prema dogovoru sa kupcima, Svaki stan ima pripadajući balkon.

KONSTRUKCIJA
Nosivi sistem građevine čini armirano-betonska konstrukcija koju čine AB zidovi i AB stropne ploče.
Zidovi između stanova su armirano betonski debljine 20 cm ili zidani betonskim blokom i obloženi izolacijom.
Stubište unutar građevine izvodi se u dva kraka. Okna dizala su armirano-betonska.

KATNOST
Stambena zgrada ima dvije podrumske etaže, prizemlje i 8 nadzemnih etaža te atiku. Vertikalna komunikacija bit će omogućena stubištem i dizalima (dva dizala) kroz sve etaže. Stambena zgrada sastoji se od;
Garaže na -2 etaži svijetle visine prostora 2,10 m
Garaža na -1 etaži, svijetle visine prostora 2,10 m
Poslovni prostori prizemlja: svijetle visine prostora 3,50 m
Stambeni prostor 1-8 kat: svijetle visine prostora 2,80 m

KROVNA KONSTRUKCIJA
Nosiva krovna konstrukcija izvedena je kao armirano-betonske ploča debljine 20-25 cm. Krov je izveden kao ravni, ne prohodni krov, prekriven UV stabilnom TPO folijom, toplinski izoliran sa 20 cm toplinske izolacije.

PROČELJA FASADE
Fasada će biti izvedena ETICS sustavom s toplinskom izolacijom od mineralne vune debljine 15 cm.

ZIDOVI I STROPOVI
Unutarnji pregradni zidovi u stanovima su gips-kartonski sa ispunom od mineralne vune debljine 10-12,5 cm sa dvostrukim GK pločama po sistemu kao knauf W112.
Betonski dijelovi zidova i stropne ploče izravnavaju se gletanjem. Završna obrada betonskih i pregradnih zidova je bojanje polu disperzivnom bijelom bojom.
Zidovi od blok opeke žbukaju se gips-vapnenom i vapneno-cementnom žbukom te završno gletaju i bojaju.
Kod zidnih pločica se sve dilatacijske fuge, kao i rubovi i kutni završeci, izvode sa zaštitnim kutnim profilima.
U sanitarnim čvorovima svi zidovi se oblažu keramičkim pločicama od poda do maksimalno visine 260 cm

ZAJEDNIČKI PROSTORI
Komunikacija između etaža omogućena je unutarnjim stubištem.
Stubišta su opremljena dizalima kroz sve etaže.
Stubišta i podesti - popločeni kamenom.
Pred prostor liftova – podovi i zidovi popločeni kamenom.
Ulaz u zgradu - podovi i zidovi popločeni kamenom.
Ograde i rukohvati u stubištima izvedeni su kao bravarska ograda visine 110 cm.

SPRINKLER SUSTAV
U skladu s mjerama zaštite od požara bit će izvedena stabilna instalacija za gašenje požara - sprinkler sustav u garaži.

GARAŽNA PARKIRNA MJESTA
U podzemnu garažu pristupa se putem rampe širine 5,5 m a prilaz je omogućen sa zapadne strane.
Garažna parkirna mjesta nalaze se u podzemnim etažama -1 i -2.
Dimenzija garažnih parkirnih mjesta je 250*500 cm.

UNUTRAŠNJE UREĐENJE POSLOVNIH PROSTORA

ULAZNA VRATA
Ulazna vrata u stan su protuprovalna s dodatnom zvučnom izolacijom i dvostrukom samo spuštajućim brtvama koje smanjuju zrakopropusnost vrata. Obloga vratnog krila s vanjske strane je panel s modernim 3D dizajnom dok je sa unutarnje strane glatki panel bijele boje.

UNUTARNJA STOLARIJA
Unutarnja stolarija bit će izvedena od punih, glatkih vrata sa ispunom kartonskom saćom, s dovratnikom lakiranim PU lakom u bijeloj boji.
Okov skriveni panti i kromirane kvake sa magnetnom bravom.
Visina vratnog krila je 240 cm.

VANJSKA STOLARIJA I BRAVARIJA
Vanjska stolarija bit će izvedena od AL profila visoke toplinske izolacije koja zadovoljava standarde niske potrošnje energije sa pripadajućom kutijom za ALU rolete, toplinski izoliranom te vanjskim prozorskim klupčicama od aluminija i unutarnjim prozorskim klupčicama od lakiranog MDF.
Stakla su troslojna sa nisko energetskim premazom punjena Argonom.
Izlazi na balkone izvedeni su kliznim stijenama ili balkonskim vratima.

PODOVI
Završna obrada podova u kuhinjama i sanitarijama izvodi se postavljanjem keramičkih pločica na plivajućem cementnom estrihu. Keramika je višeg cjenovnog razreda.
U svim ostalim prostorijama postavlja se gotov, lakirani, dvoslojni hrastov parket.
Sokl lajsna je visine 80 mm i lakirana u bijelu boju.

ZIDOVI I STROPOVI
Svi unutarnji zidovi i stropovi bojaju se polu disperzivnom bijelom bojom.
Zidovi i podovi kuhinja, kupaonica i toaleta obloženi su kvalitetnim keramičkim pločicama.
Kod zidnih pločica se sve dilatacijske fuge, kao i rubovi i kutni završeci izvode sa zaštitnim kutnim AL profilima.
U kupaonicama svi zidovi se oblažu keramičkim pločicama od poda do visine 260 cm.
Keramičke pločica u sanitarnim čvorovima po izboru projektanta/kupca.

SANITARNI ČVOROVI
Sanitarna oprema sadržavat će umivaonik s ormarićem i ogledalom, slavinu za umivaonik konzolnu WC školjku s podžbuknim dvokoličinskim vodokotlićem.
WC školjka sa sampospuštajućom wc daskom.

VODOVOD I ODVODNJA

Predviđeno je spajanje građevine na javni vodoopskrbni cjevovod koji se nalazi u Branimirovoj ulici . Mjerenje potrošnje sanitarne vode izvodi se po sistemu glavnih i sekundarnih vodomjera koji su smješteni na hodniku pojedine etaže. Svaki stan ima zasebno pripadajuće mjerno mjesto vodomjernog ormarića na hodniku stubišta dok je glavni ventil za zatvaranje dovoda vode smješten unutar stana.
Osim vodovoda sanitarne vode izvest će se unutarnja i vanjska sanitarna hidrantska mreža. Elaboratom zaštite od požara predviđena je protupožarna zaštita unutarnjom i vanjskom hidrantskom mrežom.
Sanitarne otpadne i oborinske vode odvode se u sustav javne gradske odvodnje.

STROJARSKE INSTALACIJE

GRIJANJE I HLAĐENJE
Kao izvor toplinske energije za grijanje predmetne građevine i pripremu potrošne tople vode bit će korišten centralni vrelovodni sustav ovlaštenog distributera ( HEP toplinarstvo ). Svaki stan ima individualnu toplinsku podstanicu (ITPS) sa kalorimetrom pomoću kojeg se vrši očitanje stvarno potrošene energije te se sukladnom potrošnji obračunava trošak.
ITPS se nalazi u zajedničkom hodniku.
Kao ogrijevna tijela u stambenim jedinicama predviđeni su pločasti panelni (glatki) radijatori visine 600 mm opremljeni termostatskim radijatorskim ventilima. U kupaonicama su predviđeni kupaonski rešetkasti radijatori (tzv. lojtrica) i podno dogrijavanje.
Cijevni razvod od ITPS-a do predmetnih ogrijevnih tijela predviđen je kao dvocjevni podni sa cijevima u estrihu poda.
Hlađenje stanova izvedeno je inverterskim multi split sustavima sa zidnim unutarnjim jedinicama. Predviđeno je hlađenje svake od soba u predmetnim stanovima.
Vanjske jedinice ugrađuju se na balkonima predmetnih stanova.

VENTILACIJA
Predviđena je mehanička odsisna ventilacija kupaonskim ventilatorima u svim sanitarnim prostorima bez vanjskih prozora putem centrifugalnih ventilatora s niskom razinom buke.
U kuhinji iznad prostora za pripremu hrane predviđena je priprema u obliku spiro cijevi za spajanje kuhinjske odsisne nape.
Stanovi su opremljeni rekuperacijom toplinske energije sa ugrađenim zidnim točkastim (push/pull) rekuperatorima (tlačno/odsisni ventilator).
Dnevni boravak i spavaće sobe se ventiliraju decentraliziranim automatskim sustavom ventilacije sa ugrađenim osjetnikom vlage. Na taj način se u prostoru boravka osigurava izmjena zasićenog i vlažnog zraka sa dogrijanim svježim zrakom što podiže kvalitetu boravka u zatvorenim prostorima.

PRIPREMA POTROŠNE TOPLE VODE
Priprema potrošne tople vode u sanitarnim prostorijama predviđena je preko ITPS.

ELEKTRIČNE INSTALACIJE
Priključak zgrade na niskonaponsku elektroenergetsku distribucijsku mrežu izvest će se sukladno elektroenergetskoj suglasnosti. Etažni mjerni ormarići smješteni su na hodniku svake nadzemne etaže objekta.
Svaki stan ima zasebno brojilo za mjerenje potrošnje el. Energije smješteno u stubištu.
Zgrada u zajedničkim prostorima ima izvedenu LED rasvjetu, dijelom automatski upravljanu, automatsku vatrodojavu, te pripremu instalacije za videonadzor.

STANOVI
Stan je opremljen razdjelnikom jake struje i komunikacijskim razdjelnikom.
Sklopke i utičnice su proizvođača VIMAR.
Predviđeni izvodi:
U hodniku: video portafon, centralna sklopka rasvjete cijelog stana, stropno svjetlo, utičnica.
U spavaćoj sobi: zidno svjetlo iznad noćnih ormarića s neposrednim i udaljenim upravljanjem, stropno svjetlo, više utičnica.
U svakoj sobi: LAN priključak, više utičnica.
U kuhinji: za ručne uređaje iznad radne ploče, stropno svjetlo, za štednjak, za hladnjak, za perilica, za napu.
U kupaonici: nadsvjetlo iznad umivaonika, stropno svjetlo, utičnica s poklopcem, ventilator s timerom, za perilicu rublja.
Komunikacijski razdjelnik ima ugrađenu utičnicu za napajanje usmjerivača kod ADSL priključka, te određen prostor unutar ormara za smještaj uređaja.
Iza TV-a je izvedena dvostruka LAN utičnica za opcijski smještaj usmjerivača kod kabelskog priključka.
Do komunikacijskog razdjelnika vodi i instalacijska cijev rezervirana za optički priključak.

ZAJEDNIČKI ANTENSKI SUSTAV
Antenska instalacija stana spojena je na zajednički antenski sustav na krovu zgrade, za prijem zemaljskih i satelitskih TV programa, te UKV radijskih programa.
Promjenom spoja na aktivnom višestrukom preklopniku u etažnom čvorištu, može se neovisno od ostalih stanova, prespojiti sa zajedničkog antenskog sustava na opremu kabelskog operatera u DTK prostoriji u podrumu.

PORTAFONSKA INSTALACIJA
Na ulazu u zgradu nalazi se pozivni uređaj sa kamerom i šifrarnikom, ispred stana tipkalo, a u stanu videoportafon, za govornu i video komunikaciju s posjetiteljima.

VIDEONADZOR
Objekt je opremljen pripremom za videonadzor. Kamerama će se moći pokriti ulazi u zgradu, ulaz u garažu, predprostor dizala podzemnih i nadzemnih etaža.

ENERGETSKI RAZRED
Projektom je predviđeno za stambenu zgradu „A“ energetski razred po Qhnd kriteriju.

UVJETI ODRŽAVANJA GRAĐEVINE
Svaki Kupac prilikom preuzimanja stana dobit će knjižicu sa uputama za korištenje i održavanje ugrađene opreme.

UREĐENJE OKOLIŠA
Okoliš će biti uređen u skladu s projektom hortikulturnog uređenja na način da se formira pješački trg ispred ulaza u sve tri poslovno-stambene zgrade sa zonama zelenila.
Popločenje oko poslovne i dvije stambene zgrade bit će izvedeno kvalitetnim betonskim opločnicima sa postavljenim dizajniranim klupama.
Zeleni otok- smještaj kontejnera za smeće i otpad bit će izveden na način da će biti pozicioniran na krajnji sjeverni dio parcele – sjeverno od pristupne Henzelove ulice.

POPIS MATERIJALA I OPREME KOJI SE UGRAĐUJE
Bit će naknadno ažuriran.