TEHNIČKI OPIS POSLOVNE ZGRADE BHB

Poslovna zgrada projektirana je prema projektnom zadatku i u skladu sa prostornim planom i važećim propisima i standardima za ovu vrstu građevina.

Za izgradnju poslovne zgrade izdana je lokacijska dozvola pod brojem: Klasa: UP/1-350-05/18-001/159; Ur.br.251-13-21-1/032-18-6 od 27.09.2018.g.

Poslovna zgrada nalazi se na novo formiranoj katastarskoj čestici br. 6809/1 k.o. Centar.

OPIS POSLOVNOG DIJELA ZGRADE I ZAJEDNIČKIH PROSTORA

Poslovna zgrada sastoji se od dvije podzemne etaže; prizemlja u kojem je smještena poslovnica Banke, te sa izvedenom atikom iznad objekta.

Karakteristična etaža svakog od osam katova predstavlja jedan zaseban poslovni prostor površine 519,73 m2. Svaki kat može se podijeliti na 2 poslovna prostora namijenjena za dva različita korisnika.

Kupac uređuje poslovni prostor u skladu sa poslovnim potrebama i prema vlastitim željama.

Svaki poslovni prostor ima izveden sanitarni čvor, prostor namijenjen čajnoj kuhinji te odvojeno i zasebno grijanje, hlađenje i ventilaciju od ostatka poslovne zgrade.

KONSTRUKCIJA
Nosivi sistem građevine čini armirano-betonska konstrukcija koju čine AB jezgra, AB okrugli stupovi i AB – pred-napregnute stropne ploče.
Stubište unutar građevine izvodi se u dva kraka. Okna dizala su armirano-betonska.

KATNOST
Poslovna zgrada ima dvije podrumske etaže, prizemlje i 8 nadzemnih etaža te atiku.
Vertikalna komunikacija bit će omogućena stubištem i dizalima (dva dizala) kroz sve etaže.

Poslovna zgrada sastoji se od:

Svijetle visine garaže 2.10 m
Svijetle visine poslovnih prostora - prizemlje 3,40 m
Svijetle visine poslovnih prostora - katovi 2,75

KROVNA KONSTRUKCIJA
Nosiva krovna konstrukcija izvedena je kao armirano-betonske ploča debljine 20-25 cm. Krov je izveden kao ravni, ne prohodni krov, prekriven UV stabilnom TPO folijom, toplinski izoliran sa 20 cm toplinske izolacije.

PROČELJA FASADE
Fasada će biti izvedena kao AL staklena fasada sa troslojnim staklom u boji po izboru projektanta. Na svakoj etaži bit će određeni broj otklopnih prozora čiji se razmještaj neće moći naknadno mijenjati. Parapeti će biti visine 90 cm obloženi vatrootpornim pregradama.

ZIDOVI I STROPOVI
Betonski dijelovi zidova i stropne ploče izravnavaju se gletanjem. Završna obrada betonskih i pregradnih zidova je bojanje polu disperzivnom bijelom bojom.
Zidovi između ureda izvode se kao gips kartonski sa ispunom od mineralne vune.

UNUTARNJA STOLARIJA I BRAVARIJA
Na glavnim ulazima u poslovne prostore bit će ugrađena protupožarna vrata.

ZAJEDNIČKI PROSTORI
Komunikacija između etaža omogućena je unutarnjim stubištem.
Stubišta su opremljena dizalima kroz sve etaže.
Stubišta i podesti - popločeni keramikom.
Pred prostor liftova – podovi i zidovi popločeni kamenom.
Ulaz u zgradu - podovi i zidovi popločeni kamenom.
Ograde i rukohvati u stubištima izvedeni su kao bravarska ograda visine 110 cm.

SPRINKLER SUSTAV
U skladu s mjerama zaštite od požara bit će izvedena stabilna instalacija za gašenje požara - sprinkler sustav u garaži.

GARAŽNA PARKIRNA MJESTA
U podzemnu garažu pristupa se putem rampe širine 5,5 m a prilaz je omogućen sa zapadne strane.
Garažna parkirna mjesta nalaze se u podzemnim etažama -1 i -2.
Dimenzija garažnih parkirnih mjesta je 250*500 cm.

UNUTRAŠNJE UREĐENJE POSLOVNIH PROSTORA


ULAZNA VRATA
Ulazna vrata sa stubišta u predprostor lifta bit će jedno krilna, protupožarna.

UNUTARNJA STOLARIJA
Ulazna vrata svakog ureda - drvena visine do 240 cm .
Ulazna vrata sanitarnih čvorova - drvena do 240 cm.

SJENILA
Zaštita od sunca na prozorima bit će izvedena pomoću ROLO SCREEN platna u boji po odabiru projektanta.

ZIDOVI I STROPOVI
Unutarnji pregradni zidovi između ureda - gips-kartonski sa ispunom od mineralne vune debljine 12,5 cm sa dvostrukim GK pločama po sistemu kao Knauf W112, kvalitete obrade spojeva Q2. Svi unutarnji zidovi bit će obojani polu disperzivnom bojom u bijelom tonu. Kod zidnih pločica se sve dilatacijske fuge, kao i rubovi i kutni završeci izvode sa zaštitnim kutnim profilima. U sanitarnim čvorovima svi zidovi se oblažu keramičkim pločicama od poda do visine vrata. Keramičke pločica u sanitarnim čvorovima po izboru projektanta/kupca. Stropovi u uredima izvode se kao Amstrong spušteni stropovi sa BASIC pločama dimenzija 60/60.

SANITARNI ČVOROVI
Sanitarna oprema u toaletima visoke kvalitete sadržavat će umivaonik s ormarićem i ogledalom, slavinu za umivaonik, konzolnu WC školjku s podžbuknim vodokotlićem.
Pregrade u toaletima bit će izvedene od HPL kompaktnih ploča u RAL po izboru projektanta visine 210 cm.

VODOVOD I ODVODNJA


Predviđeno je spajanje građevine na javni vodoopskrbni cjevovod koji se nalazi u Heinzelovoj ulici. Mjerenje potrošnje sanitarne vode izvodi se po sistemu glavnih i sekundarnih vodomjera koji su smješteni na hodniku pojedine etaže. Svaki poslovni prostor ima zasebno pripadajuće mjerno mjesto vodomjernog ormarića na hodniku stubišta.

Osim vodovoda sanitarne vode izvest će se unutarnja i vanjska sanitarna hidrantska mreža. Elaboratom zaštite od požara predviđena je protupožarna zaštita unutarnjom i vanjskom hidrantskom mrežom. Sanitarne otpadne i oborinske vode odvode se u sustav javne gradske odvodnje.

STROJARSKE INSTALACIJE

GRIJANJE
Grijanje i hlađenje poslovnih prostora bazirano je na postrojenju VRF-klimatizacije putem kojeg se vrši hlađenje ili grijanje prostora na način da je svaki kat neovisan u funkcioniranju. U prizemlju objekta predviđena je ugradnja stropnih kazetnih jedinica za grijanje i hlađenje, a u poslovnim prostorima na gornjim etažama predviđena je ugradnja parapetnih konzolnih jedinica. Svaki poslovni prostor im svoj VRF uređaj smješten u za to dizajniranom zarezu na fasadi.

VENTILACIJA
Sustavom odsisne ventilacije osiguran je odvod zraka iz sanitarnih prostora. Odsisni zrak se nadoknađuje iz okolnih prostora putem odsisnih rešetki ugrađenih u vrata sanitarija. Ventilacija uredskih prostora predviđena je putem visoko učinkovite rekuperatorske jedinice. Dovođenje svježeg zraka i izbacivanje otpadnog osigurano je fiksnim žaluzinama na fasadi objekta. Za svaki poslovni prostor predviđen je zaseban sustav ventilacije.

PRIPREMA POTROŠNE TOPLE VODE
Priprema potrošne tople vode u sanitarnim prostorijama predviđena je lokalno putem električnih protočnih bojlera

ELEKTRIČNE INSTALACIJE
Priključak zgrade na niskonaponsku elektroenergetsku distribucijsku mrežu izvest će se sukladno elektroenergetskoj suglasnosti. Etažni mjerni ormarići smješteni su na hodniku svake nadzemne etaže objekta. Svaki poslovni prostor ima zasebno brojilo za mjerenje potrošnje el. energije.
Rasvjeta hodnika, stubišta i tehničkih prostora izvedena je LED rasvjetnim tijelima.

ZAJEDNIČKI ANTENSKI SUSTAV
Antenski sustav SAT/TV na krovu te kabelsko antensko čvorište u DTK prostoriji na
-1etaži osigurava signal koji se vodi do etažnih razdjelnika gdje se putem aktivnih multi razvodnika signal vodi direktno u pojedini poslovni prostor.

VIDEONADZOR
Objekt je opremljen videonadzorom. Kamerama su pokriveni ulazi u zgradu, ulaz u garažu, predprostor dizala podzemnih i nadzemnih etaža.

ENERGETSKI RAZRED
Projektom je predviđen „A“ energetski razred poslovne zgrade po Qhnd kriteriju i B razred prema kriteriju Eprim.

UVJETI ODRŽAVANJA GRAĐEVINE
Svaki Kupac prilikom preuzimanja poslovnog prostora dobit će knjižicu sa uputama za korištenje i održavanje ugrađene opreme.

UREĐENJE OKOLIŠA
Okoliš će biti uređen u skladu s projektom hortikulturnog uređenja na način da se formira pješački trg ispred ulaza u sve tri poslovno-stambene zgrade sa zonama zelenila.

Popločenje oko poslovne i dvije stambene zgrade bit će izvedeno kvalitetnim betonskim opločnicima sa postavljenim dizajniranim klupama.

Zeleni otok- smještaj kontejnera za smeće i otpad bit će izveden na način da će biti pozicioniran na krajnji sjeverni dio parcele – sjeverno od pristupne Henzelove ulice.